Klankbord Groepsleden:

- de leden van de klankbordgroep vormen een representatieve afspiegeling 
  van de vrijwilligers in de gemeente Dronten en beschikken over de nodige
  relevante kennis en ervaring op de diverse aandachtsgebieden;
- de leden van de klankbordgroep worden binnen het vrijwilligerswerkveld
  geworven en uitgenodigd op grond van relevant kennis en/of ervaring;
- de leden nemen deel aan de klankbordgroep op persoonlijke titel.

Ons Team

Henri Stegink

 

Overlegorgaan Belangenbehartiging Dronten (OBD)

 

Telefoon: (0321)388 710

E-mail: m.bloedjes@meerpaal.nl

Mirjam Bloedjes

 

Team Maatschappelijke Ondersteuning

 

Telefoon: (0321)388 710

E-mail: m.bloedjes@meerpaal.nl

Rolande Spoelstra

 

Dorpsbelangen Biddinghuizen

 

Telefoon: (0321)388 710

E-mail: m.bloedjes@meerpaal.nl

Vacature 1

 

Dorpsbelangen Swifterbant

Vacature 2

 

Sport - Zorg - Buurt