Bijeenkomst Klankbordgroep

05-11-2014 17:06

Bijeenkomst Klankbordgroep

Op ................2014 komt de Klankbordgroep Vrijwilligerswerk Dronten weer bij elkaar in De Meerpaal te Dronten om 20.00 uur.