Welkom op de website van Klankbordgroep Vrijwilligerswerk Dronten

 

KLANKBORDGROEP VRIJWILLIGERSWERK DRONTEN

Klankbordgroep vrijwilligerswerk Dronten

Om tal van redenen staan vrijwilligers de laatste jaren volop in de aandacht: landelijk en in de gemeente Dronten. Het belang van vrijwilligers voor de kwaliteit van de samenleving wordt hoog aangeslagen. Daarnaast is de algemene opvatting dat mensen door vrijwilligerswerk te doen de kans krijgen zich te ontplooien en te ontwikkelen.

 

 

Yvanna van Vliet - Jonge Vrijwilliger van het jaar 2016

Doelstelling en taken

De Klankbordgroep vrijwilligerswerk heeft als doelstellingen het meedenken over het te voeren gemeentelijk vrijwilligersbeleid. Tevens volgt zij de activiteiten van de Vrijwilligers VacatureBank, en voorziet zij deze van input vanuit het vrijwilligersveld. Belangrijke taken van de klankbordgroep bestaan onder meer uit relevante signalen uit het vrijwilligersveld oppakken en ongevraagd en gevraagd advies geven over vrijwilligerswerk. Tevens neemt zij zelf initiatieven naar vrijwilligers, gemeente, organisaties en instellingen wanneer er knelpunten zijn of ter preventie hiervan, en is zij alert op veranderingen in de gemeente in onder andere het gemeentelijk beleid, met betrekking tot het vrijwilligerswerk. Daar waar nodig, zal de Klankbordgroep dit beleid beinvloeden.